Επισκευές παντός τύπου κινητήρων, υδραυλικών συστημάτων
και συστημάτων διεύθυνσης.

 
Επισκευή μηχανής Mercedes