Προσφορά 1η

Ευθυγράμμιση αυτοκινήτου 20 ευρώ

 

 

 

Προσφορά 2η

Μικρό Service αυτοκινήτου από 39 ευρώ
Περιλαμβάνει: Λάδια, Φίλτρα λαδιού, 18 τεχνικούς ελέγχους

 

*Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ